Köpvillkor

Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när SlankaCentrum bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. SlankaCentrum har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund.
För att handla hos oss måste du vara 18 år.
SlankaCentrum i Kungsbacka, Allborydsvägen 10, 439 92 ONSALA
Organisationsnummer 650222-4600
Mail: info@slankacentrum.se
Tel 0702-431548

Pris
I priserna ingår moms med 6% böcker, 12% på VLCD produkterna och 25% på övrigt sortiment. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som SlankaCentrum inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.

Frakt
FRAKTFRITT vid köp över 300 kr inom Sverige

Alla icke betalda beställningar och outhämtade paket debiteras med 375:- för att täcka frakt till mottagare + returfrakt + administrationavgift.

Betalningsätt

1. Klarna Checkout – Läs mer här.
2. Swish

Leveranser
Varor som finns i lager skickas normalt inom 2-3 dagar arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara något längre. Dessa varor är märkta med beställningsvara, och då upplyser vi kunderna om den beräknade leveranstiden. Paketen levereras av DHL.
Skriv in ditt mobilnummer på beställningsformuläret, då får du samma som ditt paket kommer till servicestället. Kostnadsfritt. Du aviseras alltså genom ett SMS till din mobil istället för pappersavi som inte längre används. OBS! RADERA INTE UPPGIFTEN FRÅN DIN MOBIL. Den ska du visa tillsammans med ditt leg när du hämtar ditt paket. SMS-avisering gäller när vi inte kan skicka i vadderat kuvert. SMS-avisering är GRATIS. För brevavisering betalar du 10 kr.

Leveransförseningar
Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.

Transportrisken
Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

Skadat gods
När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar. Dock senast inom en vecka.
lena@slankacentrum.se

Ångerrätt och Öppet köp
Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av Ångerrätt/ Öppet köp betalar kunden för frakten och fraktkostnaden vid beställning drages av vid återbetalning. Ångerrätt och Öppet köp gäller inte då varor inte kan återlämnas i omonterat, obrukat och oskadat skick. Om du får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar vi returfrakten. Kontakta oss så kommer vi överens om hur ersättning för returen ska betalas till dig.Observera att ångerrätt inte gäller livsmedel.

Reklamationer
Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post eller telefon inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i. SlankaCentrum följer konsumentköplagen vilket innebär 36 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej.

Återbetalningar
Återbetalningar sker till ditt bankkonto. Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

Reservationer
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

Åldersgräns
Produkter säljes inte till ungdom under 18 år.

Personuppgifter
Dina personuppgifter skyddas av personuppgiftslagn. Denna lag bygger på EU-direktiv från 1995 och avser att öka skyddet för privatpersoners personliga integritet med hänsyn till det ökade antalet register och sammanställningar som lagras elektroniskt. Vi garanterar att inga uppgifter om dig säljs eller används till reklamutskick från tredje part. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Dina personuppgifter lagras endast i vårt affärssystem.

Hur används din personliga information?Vi använder din e-postadress och dina övriga personliga uppgifter för att effektivt kunna driva vår webbplats, exempelvis för att kunna kontakta dig i samband med transaktioner och andra händelser på vår webbplats (vilket inkluderar, men inte är begränsat till; bekräftelse-mail, viktiga nyheter eller förändringar rörande ditt medlemskap i SlankaCentrum). Dessa meddelanden räknas som ”Operativa meddelanden”. I vissa fall kan även dessa meddelanden innehålla erbjudanden som kan uppfattas som reklam, men det är inte dess primära syfte.

Vi använder också din personliga information för att skicka dig nyhetsbrev, information, erbjudanden och annat reklam-material för SlankaCentrum eller tredje-parts tjänster eller produkter. Vi strävar i dessa fall efter att skicka erbjudanden som vi anser kan vara av intresse för dig, som special-erbjudanden, eller information om speciella händelser. Vi erbjuder dig möjligheten att neka dessa meddelanden och ber att du kontaktar oss  (du kan dock inte neka de ovanstående operativa meddelandena). En del meddelanden du får är styrda till en speciell kategori av våra kunder, medan andra är mer generella. Genom att handla i SlankaCentrum godkänner du också att du kommer att ta emot vissa meddelanden från SlankaCentrum via e-post.

De uppgifter du lämnar till oss kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Dina kontaktuppgifter kommer inte att säljas eller upplåtas till tredje-part utan ditt godkännande. Anonymiserade uppgifter eller helt avidentifierade uppgifter kan dock komma att lämnas ut till tredje-part, exempelvis i samband med annonsering på vår webbplats för att verifiera målgrupp.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftlgt undertecknad ansökan till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Genom att du besöker eller använder vår webbplats accepterar du det som nämns i denna personuppgiftspolicy.

Om du har några frågor angående personuppgiftspolicyn, är du välkommen att kontakta oss.

Läs här hur vi hanterar dina personuppgifter.

//www.konsumentverket.se/

//www.arn.se/